Sunds Begravelse
Tlf. 97140808
Sunds Hovedgade 41, 7451 Sunds
Aulum Begravelse
Tlf. 97472031
Kirkegade 5, 7490 Aulum
Hammerum Herreds Begravelse
Tlf. 97116105
Jens Holdgaards Vej 116, 7430 Ikast

Gravsted

Fredning af gravsted

Fredningen er ved begravelse 20 til 30 år afhængig af valg af kirkegård samt valg af kiste er fredningstiden længere.

Gravsted aftales af pårørende eller bedemand med kirkegårdsledelsen, som anviser:

Kistegravsted
individuel afgrænsning, beplantning og valg af gravsted
Kistefællesgrav med gravsten
uafgrænset gravsted med gravsten på plæne
Kistefællesgrav uden gravsten
uafgrænset gravsted på plæne uden gravsten – ingen blomster. Det vil sige de ukendtes.