Sunds Begravelse
Tlf. 97140808
Sunds Hovedgade 41, 7451 Sunds
Aulum Begravelse
Tlf. 97472031
Kirkegade 5, 7490 Aulum
Hammerum Herreds Begravelse
Tlf. 97116105
Jens Holdgaards Vej 116, 7430 Ikast

Borgerlig højtidelighed

Ved en borgerlig højtidelighed forståes, at der ikke er nogen kirkelig handling i forbindelse med begravelsen. Dette kan foregå fra hjemmet, ved graven eller kapellet. Bedemanden vil være behjælpelig hermed. Loven siger, at begravelse skal forgå i indviet jord, dvs. på en kirkgård.

Ikke-medlemmer af folkekirken

Alle har ret til at benytte et kapel ved begravelse/bisættelse, uanset medlemskab af folkekirken. Nærmere retningslinjer ved begravelse/bisættelse skal altid aftales med den lokale kirkegårdsleder. Dette gælder også selve gennemførelsen af ceremonien i et kapel, samt selve begravelsen/bisættelsen. I de lokale kirkegårdsvedtægter vil det være slået fast, om det koster ekstra for et gravsted for ikke-medlemmer af folkekirken.