Sunds Begravelse
Tlf. 97140808
Sunds Hovedgade 41, 7451 Sunds
Aulum Begravelse
Tlf. 97472031
Kirkegade 5, 7490 Aulum
Hammerum Herreds Begravelse
Tlf. 97116105
Jens Holdgaards Vej 116, 7430 Ikast

Urnegravsted

Ved bisættelse forståes, at afdøde efter den kirkelige handling køres til krematorium for at blive brændt (kremering). I denne forbindelse er det vigtigt, at der tages stilling til, hvilken urne, der skal vælges.

Efterfølgende kan der aftales en urnenedsættelse med kirkegårdslederen samt bedemanden.

Ved bisættelse er fredningstiden af graven fra 10 år, afhængig af jordbundsforholdene på de enkelte kirkegårde. Fredningstiden kan for det meste forlænges. Afhængig af valg af urne kan fredningstiden være længere.

Gravsted aftales af pårørende eller bedemand med kirkegårdsledelsen, som anviser urnegravsted.

Urnegravsted
et individuelt afgrænset gravsted evt. med beplantning og valg af gravsten.
Kendt urnefællesgrav med gravsten
et uafgrænset gravsted med sten på plæne.
Kendt urnefællesgrav uden gravsten
et uafgrænset gravsted uden sten på plæne - ingen blomster.
Ukendt askefællesgrav (De ukendtes)
en fælles plæne med ukendt gravsted.

Vedrærende askespredning over hav (Maritim begravelse)

Efter ansøgning til Kirkeministeriet, kan der gives tilladelse til askespredning over åbent hav. Der kan ikke gives tilladelse til spredning over sø. Det skal v&alig;re et bestemt, udtalt ønske fra afdøde, at der skal ske askespredning over åbent hav. Ansøgning sendes til Kirkeministeriet, med angivelse af navn, cpr.nr., sted, kort begrundelse og underskrift. Dog er det etisk korrekt at anvende en speciel urne hertil.

Vedrørende nedsættelse af urne i privat ejendom

Der kan ligeledes efter ansøgning gives tilladelse til, at urner (ikke kister) neds&alig;ttes på privat grund på mindst 5000 m2. Det er ligeledes et krav, at der tinglyses en servitut på ejendommen for at beskytte gravfreden.

Vedrørende Kolumbarium (Urnehal)

Kolumbarier findes forskellige steder i landet i tilknytning til en kirkegård. Kirkeministeriet har ikke liste over hvor og hvor mange der findes, men henvendelse på den enkelte kirkegård kan afklare dette. Kolumbarier oprettes og indrettes efter tilladelse givet af Kirkeministeriet. Alle, uanset medlemskab af folkekirken, har ret til at blive nedsat i et kolumbarium, hvis et sådant findes i det sogn man bor.